§22 MOFMA – mötesordförande förklarar mötet avslutat

Stängd

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.