§18 Funktionärsval

Stängd

Underpunkter

§18.1 Sektionsordförande
§18.2 Vice ordförande
§18.3 Styrelseledamot (fyllnadsval)
§18.4 Sekreterare
§18.5 Valberedningsledamot (fyllnadsval)
§18.6 Valberedningssuppleant (fyllnadsval)
§18.7 Kulturminister
§18.8 Reisemeister
§18.9 Idrottsförman
§18.10 Överfös
§18.11 Sexmästare
§18.12 Köksmästare
§18.13 Vice sexmästare
§18.14 Hofmästare
§18.15 Pubmästare
§18.16 Sanningsminister
§18.17 Vice cafémästare
§18.18 Vice näringslivsansvarig
§18.19 Likabehandlingsordförande
§18.20 Kassör
§18.21 Nollningskassör
§18.22 Sektionshärold
§18.23 Revisor
§18.24 Revisorsuppleant

Voteringar

§18.1 Sektionsordförande

Ordförande - Avslutad

§18.7 Kulturminister

Kulturminister - Avslutad

§18.10 Överfös

Överfös, omgång 1. Presentationsordning i (X) - Avslutad
Överfös valomgång 2 - Avslutad

§18.11 Sexmästare

Sexmästare - Avslutad
Sexmästare votering 2 - Avslutad

§18.12 Köksmästare

Köksmästare valomgång 1 - Avslutad
Köksmästare valomgång 2 - Avslutad

§18.13 Vice sexmästare

Vice sexmästare - Avslutad

§18.14 Hofmästare

Hofmästare, valomgång 1 - Avslutad
Hofmästare, valomgång 2 - Avslutad

§18.16 Sanningsminister

Sanningsminister - Avslutad

§18.19 Likabehandlingsordförande

Likabehandlingsordförande - Avslutad

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.