§17 Motioner

Stängd

Underpunkter

§17.1 Motion angående @1337s åligganden
§17.2 Motion angående val av nyckelpigor
§17.3 Motion angående antalet SåS-förmän
§17.4 Motion angående det rekommenderade antalet cofös
§17.5 Motion angående ändring av namn på styrelseordförande
§17.6 Motion angående cafémästares sektionskort
§17.7 Motion angående vice-post inom likabehandlingsutskottet
§17.8 Motion angående post för hjälp av bytarstudenter
§17.9 Motion angående en enda ansökan till Sexetfunktionär
§17.10 Motion angående adoption av älg

Voteringar

§17.5 Motion angående ändring av namn på styrelseordförande

Styrelseordförande - Avslutad

§17.9 Motion angående en enda ansökan till Sexetfunktionär

Direktjustering eller ej? - Avslutad

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.