§16 Propositioner

Stängd

Underpunkter

§16.1 Proposition angående upplösning av sektionen (andra läsningen)
§16.2 Proposition angående ändring av F-sektionens stadgar (andra läsningen)
§16.3 Proposition angående ändring av utlysningstid för extrainsatta sektionsmöten
§16.4 Proposition angående budgetavsteg
§16.5 Proposition angående jubileum 6122
§16.6 Proposition angående införande av mellanliggande valmöte
§16.7 Proposition angående ökning av tack till samtliga funktionärer
§16.8 Proposition angående ökning av tack till spindelförmannen
§16.9 Proposition angående ökning av tack till studierådet
§16.10 Proposition angående ökning av tack till valberedningen

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.