§5 Val av justerare tillika rösträknare tillika omfamnare

Stängd

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.